במסעדה כניסה נגישה, בית שימוש נגיש. למידע בנושא נגישות ניתן לפנות לטלפון 04-6292969